Se kommunfullmäktige från 10 juni

Nu kan du se gårdagens webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträde. På sammanträdet beslutades om parkeringsavgift i olika zoner i Uddevalla centrum i samband med covid-19.

Kommunfullmäktige sammanträder

Kommunfullmäktige sammanträder

Se kommunfullmäktige från den 10 juni »

Här är en del ärenden som kommer att tas upp:

  • Utdelning av Uddevalla kommuns demokratipris 2020
  • Delårsrapport april 2020, Uddevalla kommun
  • Motion om upprätthållande av luciafirandet i Uddevalla kommun
  • Förslag från kultur och fritidsnämnden om att avveckla ungdomsledarstipendiet och istället inrätta ett ungdomsledarpris
  • Uddevalla kommuns miljöredovisning 2019
  • Fyrbodal kommunalförbunds årsredovisning 2019 samt fråga om ansvarsfrihet
  • Exploateringsavtal för Rydingsberg 1
  • Antagande av detaljplan för Rydingsberg 1 m.fl., bostäder och förskola
  • Förvärv av fastigheten Trollgil 1:5
  • Samhällsbyggnadsnämndens begäran om att få vidta åtgärder mot bakgrund av covid-19, förslag till avgiftsfri parkering och upplåtande av platsmark för kommunens företagare

Se kallelsen »

Du kan följa kommunfullmäktiges sammanträden direkt via webbsändning. Nästa kommunfullmäktige är den 9 september.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00