Visste du detta om rökfria miljöer?

Nu har det gått ett år sedan den nya lagen om rökfria miljöer började gälla, och som innebär rökförbud på uteserveringar, allmänna lekplatser, vid entréer, hållplatser för kollektivtrafik och inhägnade idrottsanläggningar. För att sprida ytterligare kunskap uppmärksammar Folkhälsomyndigheten tillsammans med länsstyrelserna detta nu i en kampanj om rökfria miljöer.

illustration med idrottsarena, tåg, lekplats, uteservering och männisrko som rör sig i staden

Den nya tobakslagen har gett oss fler rökfria miljöer. Illustration: Folkhälsomyndigheten

Syftet med den nya lagen om rökfria miljöer är att minska tobaksbruket och rökningen i samhället, för att skydda hälsan hos befolkningen och framförallt hälsan hos barn och unga. I Uddevalla är det tillsynsenheten på samhällsbyggnadsförvaltningen som har tillsyn över att lagen efterlevs. Inspektörerna har sedan den nya lagen kom informerat alla restauranger om de nya reglerna, och kartlagt hur det ser ut vid butiksentréer, järnvägsstationer, samt kring Kampenhof.

- Rent generellt känns det som att människor känner till och följer de nya reglerna. Vi ska framöver kontrollera hur det ser ut vid allmänna lekplatser runtom i kommunen, säger Anders Nilsson, livsmedelsinspektör.

I de rökfria miljöerna är all form av rökning förbjuden, exempelvis rökning av cigaretter, e-cigaretter och vattenpipa. Genom att skapa rökfria miljöer blir rökningen mindre synlig i samhället.

- Den nya lagen innebär att rökningen inte ska vara normaliserande för barn och ungdomar, det blir inte lika vanligt att se någon som står och röker, säger Anders Nilsson.

Mer information om rökfria miljöer

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00