Rapportera döda djur eller utsläpp från kusten

Nu under sommaren när det är mycket folk som rör sig runt kusten tar informationscentralen för Västerhavet gärna emot dina observationer om du upptäcker till exempel säldöd, algblomningar eller oljepåslag längs västkusten.

Klart vatten med kajaker och berg i bakgrunden

Rapportera in observationer om du hittar en död säl eller en skadad tumlare? Eller om du ser en vik med flytande olja, märker att vattnet är grumligt och färgat eller om du tror att du har hittat en främmande art?

Du kan rapportera in ovanliga händelser vid kusten. Det kan till exempel vara:

  • Stora mängder alger i vattnet, så kallade algblomningar
  • Stort antal döda fåglar, fiskar eller sälar
  • Utsläpp i vattnet
  • Sjuka djur

Om du hittar en död säl, hör av dig till den kommunen du befinner dig i. Kommunen ansvarar för att ta bort döda djur på allmänna platser. Ligger sälen på en privat strand är det ägaren som får ta bort den eller eventuellt sänka den i havet om den utgör en olägenhet.

Ser vattnet tjockt och grumligt ut kan det röra sig om en algblomning. På västkusten finns flera algsläkten som kan producera gifter men de är främst när de ansamlas i musslor och ostron som de kan bli giftiga halter för oss.

Vilda blåmusslor – plocka inte själv – köp istället!

Till Länsstyrelssen - Västerhavet, informationscentralen för rapportering »

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00