Busshållplatser på Hedegatan byggs om

Just nu pågår arbete med att bygga om busshållplatser på Hedegatan för att göra dem tillgänglighetsanpassade. Hållplatsen på den högra sidan, i norrgående körriktning, flyttas till ett nytt läge cirka 50 meter norrut. Arbetet med att bygga ny hållplats beräknas pågå cirka tre veckor och påverkar framkomligheten på Hedegatan.

Vägarbeten på Hedegatan

Busshållplatser på Hedegatan byggs om.

Asfalt och kantsten kommer att grävas upp och ersättas med ny kantsten, asfalt och taktila plattor med markering för synskadade, samt ny bänk. När hållplatsen är klar blir det lättare för alla bussresenärer att stiga av och på bussen.

- Arbetet med busshållplatsen innebär störningar i trafiken. Körfältet i norrgående riktning på Hedegatan kommer tidvis att stängas av helt, så att fordon får passera i vänster körfält. Om det är mycket trafik vid vissa tider så kommer det att finnas en trafikvakt för reglering av trafiken, säger Cecilia Wahlskog, projektledare samhällsbyggnadsförvaltningen.

Hållplatsen på vänstra sidan av Hedegatan kommer också att byggas om och tillgänglighetsanpassas. Arbetet med denna hållplats startar i augusti, efter vecka 31, och kommer att pågå i cirka tre veckor. Även detta arbete kommer att påverka framkomligheten på Hedegatan.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00