Bygget på Norra Drottninggatan tar semester

Under semesterperioden kommer maskiner och staket att tas bort från Norra Drottninggatan. Gatan kommer till största del vara öppen och grusad för bästa möjliga tillgänglighet tills arbetet startar igen efter semestern.

Stefan Björling på Norra Drottninggatan.

Stefan Björling på Norra Drottninggatan.

Stefan Björling som är centrumsamordnare berättar att den nya Drottninggatan börjar att breda ut sig. De delar som börjar bli klara har fått grå granitplattor uppblandade med röda för att få en känsla av liv i gatan. Längs fasaderna har markbeläggningen en intaggning med smågatsten och det finns också inslag av granitplattor med inristade bilder som elever på Sinclairs estetiska program har skapat.

- I början av augusti ska delen mellan Kungsgatan och Kilbäcksgatan vara helt klar. Den ska vara möblerad i samma stil som Kungsgatan och ha en mängd gröna inslag, säger Stefan Björling.

Till hösten kommer också en skulptur att invigas på Norra Drottninggatan. ”En kvinna på väg genom stan, någon gång under 1800-talet, flankerad av sin katt”. Skulpturen är skapad av Peter Linde, en av Sveriges mer erkända skulptörer och konstnärer berättar Stefan Björling.

Ytorna mellan Kilbäcksgatan och Lagerbergsgatan kommer inte att hinna bli klara innan sommaren. Men gatan kommer till största del vara öppen och grusad tills arbetet drar igång efter semestern.

Efter sommaren startar också nästa etapp mellan Kungsgatan och Norra Hamngatan. Då den södra delen av Norra Drottninggatan grävs upp för att åtgärda vatten, avlopp, fjärrvärme, el och fiber innan också den delen slutligen får en ny gatumiljö.

Projektet i sin helhet pågår till omkring november-december 2020.

Läs mer om projektet

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00