Låga parkeringsavgifter införs i centrum

Från och med idag 1 juli gäller reducerade parkeringsavgifter i Uddevalla centrum. Syftet är att få en större genomströmning på parkeringsplatserna då den låga avgiften innebär att tidsregleringen gäller.

Bilar och en mopedist som åker förbi parkeingen på Kampenhof

Nu gäller en reducerad parkeringsavgift i Uddevalla centrum.

De tillfälliga parkeringsavgifterna gäller till och med 31 december 2020. Kommunfullmäktige har beslutat om följande tillfälliga avgifter:

  • Röd zon, parkering max 1 timme: 1 krona per timme måndag-fredag klockan 10-18 och lördag klockan 10-14. Övrig tid 1 krona per timme.
  • Gul zon, parkering max 2 timmar: 1 krona per timme måndag-fredag 10-18 och lördag klockan 10-14. Övrig tid gratis.
  • Grön zon, dagparkering: 1 krona per timme eller 1 krona per dag.
  • Månadsvis hyra av parkeringsplats: 50 kronor/månad
  • Kvartalsvis hyra av parkeringsplats: 150 kronor/ kvartal
  • Ställplats för husbilar vid Riverside (Museigatan 2): 20 kronor/dygn

De reducerade parkeringsavgifterna är en av de åtgärder som kommunen genomför för att stötta besöksnäringen och underlätta för företagen på grund av den extraordinära situation som råder med coronaviruset/covid -19. Parkeringen har sedan 23 mars varit avgiftsfri på kommunala parkeringar.

Mer information om parkeringsavgifter och karta

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00