Se kommunfullmäktige från 1 juli

Nu kan du se gårdagens webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträde. Igår beslutades bland annat om nya ledamöter och ersättare i styrelser och nämnder på grund av ny majoritet.

Kommunfullmäktige sammanträder

Kommunfullmäktige sammanträder

Se kommunfullmäktige från den 1 juli »

Här är en del ärenden som togs upp:

  • Återkallande av uppdrag för förtroendevalda i nämnder, kommunstyrelse samt uppdrag som kommunalråd
  • Återkallande av uppdrag i kommunala aktiebolag och stiftelser
  • Ändring av reglemente för och kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden, minskning av antal förtroendevalda
  • Val av ledamöter och ersättare i styrelser och nämnder samt kommunfullmäktiges övriga val för perioden 2020-2022 i vissa fall delar av perioden på grund av ny majoritet
  • Bestämmande av ordning för ersättares inkallande till tjänstgöring i styrelser och nämnder m.m. för mandatperioden 2020-2022 på grund av ny majoritet 
  • Tillväxtstrategi för Uddevalla Omnibus AB, förvärv av Lysekils Busstrafik AB, svar på återremiss

Se kallelsen »

Du kan följa kommunfullmäktiges sammanträden direkt via webbsändning. Nästa kommunfullmäktige är den 9 september.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00