Varuleveranser till Norra Drottninggatan och delar av Kungsgatan

I höst kommer varuleveranser till Norra Drottninggatan och delar av Kungsgatan påverkas av renoveringen av centrum. Mellan Kilbäcksgatan och Norra Hamngatan samt mellan Kålgårdsbergsgatan och Norra Drottninggatan kommer det att vara stängt för in- och utfart.

Varutransporter hänvisas istället till närliggande gator. Gatorna öppnar igen när renoveringen av Norra Drottninggatan beräknas vara klar omkring december 2020. 

- Vi förstår att detta kommer att ställa till det för de som kör transporterna och för butikerna men vi hoppas att det ändå kan lösa sig på bästa sätt, säger Stefan Björling som är centrumsamordnare.

Avstängning beräknas under 3 augusti till 1 december.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00