Besökare med antikroppar behöver inte skyddsutrustning

Äldre som bor på vård- och omsorgsboenden i Uddevalla kommun har sedan juni kunnat träffa sina anhöriga utomhus med hjälp av skyddande skärm med plexiglas, alternativt visir. Från och med idag måndag 20 juli kan besökare som har antikroppar mot covid -19 nu träffa sin anhöriga utan skyddsutrustning.

bild på händer som håller i rullator

Den 1 april 2020 beslutade regeringen om ett nationellt besöksförbud på samtliga äldreboenden i landet. Socialstyrelsen tillåter nu att antikroppar hos en covid19 -symtomfri besökare kan motivera ett undantag från besöksförbudet. Socialstyrelsen rekommenderar dock att besök ska ske utomhus.

Det innebär att besökare till vård- och omsorgsboenden i Uddevalla kommun från och med idag kan träffa sin anhörig utomhus utan skyddsutrustning. Villkoret är att besökaren kan uppvisa ett dokument som säger att hen har antikroppar mot covid -19. Inga besök inomhus är tillåtna.

- Vi tillåter besök utomhus med den anhörige, till exempel promenader, men det innebär att man behöver fortsätta följa övriga rekommendationer och hålla distans till andra personer. Man behöver inte förboka sitt besök och ingen personal behöver närvara under själva besöket, säger Christer Fransson, tillförordnad socialchef.

Följande regler gäller för besökare:

  • Testresultat i mobil eller på papper ska uppvisas för personal
  • ID-handling ska visas
  • Testet måste gälla antikroppar och ska vara positivt. Test som visar att man inte har covid-19 är inte godkänt.
  • Testresultatet får inte vara äldre än 6 månader

För de besökare som inte kan uppvisa antikroppstest gäller fortfarande förbokade besök med skyddsutrustning utomhus

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00