Information till elever och
vårdnadshavare angående covid-19

Uddevalla Gymnasieskola återgår till skolförlagd undervisning 17 augusti och följer därmed det politiska beslutet om att återgå till ”på platsundervisning” efter den 15 juni. Verksamheten arbetar för att minimera risk för smittspridning vid återgång till skolförlagd undervisning. Till stöd för detta arbete finns allmänna råd och riktlinjer från Skolverket och Folkhälsomyndigheten.

Vidtagna åtgärder för att minska risk för smittspridning

 • Västtrafik har sett över dimensionering av bussar och tåg. Se nedan vilken information
  Västtrafik har lämnat.
 • Städrutiner är anpassade efter råd och riktlinjer för covid-19.
 • Skolmåltider arbetar enligt Livsmedelsverkets riktlinjer.
 • Inom skolans lokaler finns tillgång till handsprit.
 • Stora samlingar sker inte, all verksamhet bygger på klasstorlek.
 • Undervisning i Idrott och hälsa sker så långt möjligt utomhus
 • Riskbedömningar genomförs i gymnasieskolans utbildningar och en beredskapsplan finns
  utifrån att smittspridning skulle uppkomma.
 • Friska elever skall komma till gymnasieskolan. Elever med symtom som kan vara förenliga med
  covid-19 stannar hemma.
 • Om elev insjuknar under skoldagen ska eleven gå hem så snart som möjligt.

För ytterligare information www.krisinformation.se , eller www.folkhalsomyndigheten.se,

För information gällande tid och plats för skolstart 17 augusti, se Skolstart 2020.


Information från Västtrafik
Följande bussförstärkningar av tågtrafiken kommer att sättas in från v 34. Elever ska om möjligt välja extratur med buss.
3731 2 bussar 07:35 Fr Dingle-Uddevalla Ö direkt, 2 bussar 07:44 fr Munkedal-Uddevalla Ö direkt

3763 2 bussar 16.10 fr Uddevalla Ö-Ljungskile direkt

3758 2 bussar 15:50 fr Uddevalla Ö-Munkedal direkt

3726 2 bussar 07:37 till Ljungskile-Uddevalla Ö direkt

 

Översättning arabiska Pdf, 71.6 kB.

Översättning somaliska Pdf, 184.4 kB.