Entreprenör klar för bygge av nya brandstationen

Nu är det klart att byggföretaget Serneke blir entreprenör för bygget av Uddevallas nya brandstation. Det innebär att projekteringen nu startar för ny brandstation, tillfartsväg och rondell på Västgötavägen.

Grusyta och mark med upplag där den nya brandstationen ska byggas.

På fastigheten Halla-Stenbacken mellan Excersisvägen och Västgötavägen ska Uddevallas nya brandstation byggas.

Uddevallas nya brandstation ska byggas på fastigheten Halla-Stenbacken, som ligger intill Västgötavägen och Excersisvägen i nära anslutning till riksväg 44. Exakt utformning av brandstationen kommer att tas fram under projekteringen, och i ett tätt samarbete mellan Räddningstjänsten Mitt Bohuslän, Serneke och Uddevalla kommun. Brandstationen har en beräknad yta på cirka 3 600 kvadratmeter exklusive infrastruktur.

Som en första del i arbetet med brandstationen ska en ny rondell byggas på Västgötavägen i höjd med Fossumsbergsvägen, samt en ny tillfartsväg från rondellen in mot fastigheten där brandstationen ska byggas. Målsättningen är att de allra första markarbetena ska starta i november, då skog ska röjas och en del berg ska sprängas bort. Rondellen och tillfartsvägen beräknas vara färdigbyggda till sommaren 2021.

- Det är så roligt och spännande att vi äntligen kan påbörja projektering och byggnation av brandstationen med tillhörande infrastruktur. Detta har Uddevallaborna väntat på länge. Min förhoppning är att vi ska få till en modern och komplett brandstation som ska stå i många år framöver, säger Birgitta Andersson, projektledare samhällsbyggnad.

Uddevallas nya brandstation beräknas stå klar till sommaren 2023. Beräknad projektkostnad uppgår till cirka 170 miljoner kronor. Samverkansavtalet mellan Uddevalla kommun och Serneke blev klart under tisdagen.

Läs också Detaljplan på gång för nya brandstationen

Västgötavägen med biltrafik i höjd med Fossumsbergsvägen

På Västgötavägen ska en ny rondell byggas i höjd med Fossumsbergsvägen. Från rondellen byggs även en ny tillfartsväg in mot fastigheten där brandstationen ska byggas.