Nu öppnar snart vägen till Bjursjön

Vägen som leder upp till Bjursjön har fått sig ett rejält lyft. Just nu asfalteras de sista delarna av vägen, som planeras öppna för allmänheten på fredag 21 augusti.

Edvard Hansson och Stefan Björling står på den nyasfalterade vägen, asfaltering pågår i bakgrunden

Edvard Hansson, projektledare för vägbygget, och Stefan Björling, projektledare planering, är glada över att den nya vägen upp till Bjursjön nu snart är klar.

Bjursjövägen har lagts om från grunden med nya berg- och grusmassor, vägen har höjts upp, blivit fem meter bred och asfalterats. Nya diken har grävts upp på båda sidor om vägen, delar av berget intill vägen har sprängts bort och en del träd har röjts undan. Alla mark- och bergmassor som grävts upp i området har kunnat återanvändas i vägbygget. En del av massorna har använts för att höja upp och plana ut det område där det tidigare funnits kolonilotter. Sammanlagt är det 1,8 kilometer väg som fått ett helt nytt utseende.

- Det är roligt att vi kan öppna vägen nu för allmänheten, och vi har bara fått positiva kommentarer under byggtiden. Äntligen blir det lättare för alla att få tillgång till friluftsområdet vid Bjursjön, säger Edvard Hansson, projektledare samhällsbyggnadsförvaltningen.

Längsmed vägen allra närmast Bjursjön finns även en ny, grusad sträcka som går att använda som extra parkeringsyta. Den avtagsväg som leder upp till utegymmet och elljusspåret har även den asfalterats i backen upp.

Asfaltsverket rullar

Asfalteringen utförs av NCC, på uppdrag av entreprenören Markbygg.

Den asfalterade vägen leder hela vägen fram till Bjursjöstugan

Den asfalterade vägen leder fram till Bjursjöstugan.

Avtagsvägen upp till utegymmet, samt vägen som fortsätter till Bjursjöstugan

Avtagsvägen upp till utegymmet och elljusspåret har också gjorts om och försetts med asfalt.

Ny grusad yta längsmed vägen närmast Bjursjön.

Den grusade ytan längsmed vägen närmast Bjursjön kan användas som parkering.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00