Utbildning om idéburet offentligt partnerskap (IOP)

Vill du lära dig mer om samverkansformen idéburet offentligt partnerskap, IOP? ÖK Idé bjuder in till en digital halvdagsutbildning om samverkan mellan kommun och idéburen sektor med fokus på IOP. Utbildningen vänder sig till politiker, aktörer från civilsamhället och berörda tjänstepersoner i Uddevalla kommun.

Välkommen till en digital halvdagsutbildning den 17 september med ÖK Idé.

Vi hämtar inspiration och kunskap från Borås Stad och Göteborgs Räddningsmission. På grund av rådande omständigheter kommer utbildningen genomföras digitalt.

Datum: Torsdag 17 september klockan 13.00-16.00. Utbildningen är kostnadsfri.

Anmälan senast 10 september »

Program

  • Vad är ett Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP)?
  • Vilka fördelar finns det för förening att teckna IOP med en kommun?
  • Vilka fördelar finns för en kommun att teckna IOP med idéburna organisationer?
  • När är IOP en bra samverkansform?
  • Hur kan vi gemensamt möta aktuella samhällsutmaningar med hjälp av IOP?

Kontakt: Emelie Eék, folkhälsostrateg, telefon 69 61 48