Ungdomsledarpris, kulturpris och kulturstipendium

Vem eller vilka ska få Uddevalla kommuns nya ungdomsledarpris och kulturpris 2020? Nu är det dags att föreslå kandidater till ungdomsledarpriset och kulturpriset, samt ansöka om kulturstipendium.

Uddevallabron, hus och fjorden sett från ovan

Uddevalla kommuns nya ungdomsledarpris syftar till att uppmuntra och utveckla god ledargärning hos unga ledare. Ledaren ska verka i en allmännyttig ideell förening och värna demokratins grunder där jämlikhet och allas lika värde är vägledande. Priset delas ut till unga personer som varit ledare för barn eller ungdomar under en längre tid. Det är styrelsen i en ideell förening som får föreslå att priset tilldelas en ledare i föreningen. Kultur och fritidsnämnden kan även dela ut pris utan att förslag har lämnats in.

Kulturpriset delas ut till någon som gjort särskilt värdefulla insatser inom kulturområdet i Uddevalla. Kravet är att kulturpristagaren bor inom Uddevalla kommun eller genom sin verksamhet har nära anknytning till Uddevalla kommun.

Du kan också söka Uddevalla kommuns kulturstipendium. Det är ett arbets-, rese- och studiestipendium som delas ut till personer som visat lovande förutsättningar för insatser inom kulturområdet. Skriv och berätta om din bakgrund och till vilket ändamål du söker stipendium. Kravet är att du bor inom Uddevalla kommun eller genom din verksamhet har nära anknytning till Uddevalla kommun.

Kulturpris och kulturstipendium kan även gå till en grupp personer eller en organisation.

Lämna förslag på ungdomspristagare och kulturpristagare, samt ansök om kulturstipendium senast 30 september 2020. Mejla till kulturfritid@uddevalla.se eller skicka till Kultur och fritid, 451 81 Uddevalla

Mer information om

Ungdomsledarpris

Kulturpris

Kulturstipendium

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00