Gång- och cykelväg byggs på Musikvägen

Under denna vecka börjar bygget av en gång- och cykelväg på södra sidan av Musikvägen. Den nya sträckan blir 500 meter lång och kommer att knytas ihop befintliga gång- och cykelvägar i området. Arbetet beräknas vara klart i slutet av november.

Musikvägen med busshålllplatser

På södra sidan av Musikvägen ska en gång- och cykelväg byggas.

Gång- och cykelvägen blir 3 meter bred och kommer att byggas längsmed hela Musikvägen, från Fasserödsvägen till Fjällvägen. Samtidigt ska två busshållplatser på södra sidan av Musikvägen byggas om och tillgänglighetsanpassas. Ett hastighetsdämpande gupp kommer även att byggas vid hållplatsen Kvartettvägen, för att skapa ett säkrare övergångsställe.

- Nu knyter vi ihop gång- och cykelvägsnätet i området så att det blir lättare att ta sig runt på ett trafiksäkert sätt, säger Cecila Wahlskog, projektledare samhällsbyggnad.

Musikvägen kommer vara öppen för trafik under byggtiden, men framkomligheten kan tillfälligt vara begränsad på delar av sträckan. När busshållplatserna byggs om ersätts de med tillfälliga hållplatser på samma sträcka.

Under byggtiden kommer sprängningar att genomföras vid minst två tillfällen för att få bort berg.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00