Många trängselkontroller under sommaren

Livsmedelsinspektörerna har under sommaren genomfört trängselkontroller på i princip alla serveringsställen i kommunen. Resultatet av kontrollerna visar att restauranger, caféer och barer överlag följer folkhälsomyndighetens riktlinjer för att minska smittspridning av covid -19.

Bild på en tallrik som står på ett bord utomhus med lax, potatis och sås, bestick ligger intill och ett glas vatten

Under sommaren har i princip alla matställen i kommunen kontrollerats vad gäller trängsel.

Inspektörerna har vid tre tillfällen genomfört kontroller under kvällstid i både Uddevalla och Ljungskile, då 11-12 serveringsställen kontrollerades per kväll. Vid dessa tillfällen har något enstaka serveringsställe fått uppmaning om att ta bort bord eller stolar för att förebygga trängsel, och åtgärdat det omedelbart. Sedan den 1 juli gäller att det måste vara minst 1 meters avstånd mellan sällskapen på en servering.

- Vi tycker att de allra flesta matställen överlag följer restriktionerna och har förståelse för dem, trängsel har inte varit ett stort problem. Ett stort ansvar ligger på den som driver serveringen, men som gäst har man ett lika stort eget ansvar för att hålla avstånd, säger Johanna Ronnede, livsmedelsinspektör.

Utöver de riktade kvällsinspektionerna har livsmedelsinspektörerna även genomfört ett 70-tal övriga kontroller på matställen under sommaren. Vid dessa inspektioner kontrollerades både trängsel och övrig livsmedelslagstiftning. Många verksamheter vill ha råd och stöd i hur de ska tänka när det gäller att minska risk för smittspridning av covid -19.

- Vi har haft många bra samtal och vi kommer att fortsätta med kontrollerna under hösten. Redan nu börjar det komma frågor kring exempelvis julbord och hur man ska tänka kring det, säger Anders Nilsson, livsmedelsinspektör.

Fakta / Tillfällig lag för serveringsställen från 1 juli

Skiss som visar avstånd mellan bord och stolar, sett uppifrån

Det krävs minst 1 meters avstånd mellan olika sällskap.

  • Den 1 juli 2020 trädde en tillfällig lag i kraft, tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Lagen gäller till den 31 december 2020.
  • Den tillfälliga lagen innebär att kommunens livsmedelsinspektörer ansvarar för tillsynen av trängsel på restauranger, barer och kaféer. Inspektörerna kan meddela förelägganden och tillfälligt stänga serveringsställen.
  • Den nya lagen innebär att ett stort ansvar ligger på restaurangägarna, som ska ha ett system och rutiner för att förhindra smittspridning i sina serveringslokaler. Men ett lika stort ansvar att trängsel inte uppkommer har du som gäst. Alla måste hjälpas åt för att minska smittspridning.

Är det trångt? Upplever du att ett matställe inte gör tillräckligt för att du och andra gäster ska kunna hålla avstånd? Anmäl det här till kontaktcenter eller ring 0522-69 60 00.

Livsmedelsverkets råd till dig som serverar mat