Trafikverket bygger om Uddevalla Östra

Under hösten 2020 bygger Trafikverket om Uddevalla Östra, där befintlig plattform kommer att rivas och ersättas med en ny och tillgänglighetsanpassad plattform. Trafiken på Erik Dahlbergsgatan kommer att hållas öppen som vanligt under princip hela byggtiden, men den gång- och cykelvägstunnel som går under järnvägen i närheten av perrongens södra del stängs tillfälligt av.

Tåg vid östra station

Tåg på väg in till perrongen på Uddevalla Östra.

Från 31 augusti och två veckor framåt gör Trafikverket förberedande arbeten nattetid.

Tågtrafiken kommer att vara avstängd från 14 september till 18 oktober. Den gång- och cykelvägstunnel som går under järnvägen vid perrongens södra del är också avstängd under samma tid.

Trafiken på Erik Dahlbergsgatan kommer att vara öppen som vanligt, bortsett från en natt då
arbete ska utföras. Under natten mellan lördag och söndag 19-20 september stängs järnvägskorsningen på Erik Dahlbergsgatan av helt för all trafik, inklusive gående och cyklister.

Från 19 oktober är spåren öppna för trafik igen, då kommer Trafikverket att arbeta nattetid fram till 15 november.

Mer information om arbetet på Trafikverkets hemsida

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00