Hjälp varandra i trafiken vid Västgötavägen

Just nu pågår vägarbete på Edingsvägen, vilket gör att en del bussar kör via Excersisvägen till och från Rimnersområdet. Vid vissa tider när det är mycket trafik är det svårt för bussarna att svänga ut på Västgötavägen och här behövs din hjälp!

Orange skylt med texten Få trafiken att flyta, släpp ut väntande bussar i korsningen, tack för omtanken. Skylten står intill Västgötavägen

Var extra uppmärksam på Västgötavägen och sänk hastigheten vid avfarten mot Excersisvägen.

Om du kör på Västgötavägen, var extra uppmärksam vid avfarten mot Excersisvägen. Sänk hastigheten och släpp fram alla bussar som måste svänga av från eller in på Västgötavägen.

Tack för din hänsyn så får vi trafiken att flyta!

Vägarbetet på Edingsvägen pågår fram till slutet av november.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00