Se kommunfullmäktige från 9 september

Nu kan du se gårdagens webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträde. Igår beslutades att från och med 2020 upphöra nyårsfirandet med fyrverkerier. Destination Uddevalla kommer istället att genomföra det traditionella nyårsfirandet, med en ljusshow istället för pyroteknik.

Kommunfullmäktige sammanträder

Kommunfullmäktige sammanträder

Se kommunfullmäktige från den 9 september »

Här är en del ärenden som kommer att tas upp:

 • Motion om att införa ett digitalt verktyg för omröstning- och närvarohantering i kommunfullmäktige
 • Förslag från kultur och fritidsnämnden om att avsluta det kommunalt arrangerade nyårsfirandet i museiparken från 2020
 • Kommunstyrelsens och valnämndens svar på revisionsrapport mars 2020, grundläggande granskning 2019
 • Barn och utbildningsnämndens slutrapportering från kommunfullmäktiges flerårsplan 2019-2021 samt 2021-2022
 • Samhällsbyggnadsnämndens avrapportering från kommunfullmäktiges flerårsplan 2019-2021
 • Kultur och fritidsnämndens avrapportering av uppdrag att utreda framtida hantering av Försvarsmuseet och Sjömanshusmuseet
 • Förslag från samhällsbyggnadsnämnden om ändrat ansvar för planbesked och markanvisningar
 • Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning, ändring av antalet ledamöter i demokratiberedningen
 • Korrigering av VA-taxa för Uddevalla kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning
 • Revidering av budget för projekt om gatuombyggnader utanför Källdalsskolan
 • Antagande av verksamhetsområde för dagvatten på Flaggbergsvägen, Lyckorna
 • Förslag till nya vägnamn på Rörbäcksområdet

Se kallelsen Pdf, 28.3 MB. »

Du kan följa kommunfullmäktiges sammanträden direkt via webbsändning. Nästa kommunfullmäktige är den 14 oktober på Bohusläns museum.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00