Sök Klimatklivet och minska klimatpåverkan

Har du en idé om en åtgärd för att minska klimatpåverkan? Under 21-30 september kan företag och större organisationer ansöka om bidrag från Klimatklivet.

Bild på en skylt med symbol för elbil, en bil och en elkabel

Sök medel från Klimatklivet eller Ladda bilen.

Klimatklivet är ett investeringsstöd som går till de åtgärder som har störst klimatnytta. Exempelvis publika laddstationer för elbilar, energikonvertering, biogasmackar, inköp av fossilfria fordon och mycket annat. Funderar ni på att konvertera en tung lastbil till en biogasdriven lastbil kan ni få stöd för merkostnaden enligt en procentsats. Bidrag från Klimatklivet kan sökas av företag, föreningar, bostadsrättsföreningar, stiftelser, kommuner och kommunala bolag, regioner och landsting.

Är du privatperson och intresserad av att sätta upp laddpunkt för elbil hemma? Då finns möjlighet att söka bidrag till detta via investeringsstödet Ladda bilen. Maximalt stöd är 10 000 kronor per fastighet.

Via Ladda bilen kan även företag, organisationer, bostadsrättsföreningar, stiftelser och samfälligheter söka bidrag till installation av ickepublika laddstationer.

Mer information om

Klimatklivet

Ladda bilen

Har du frågor?

Kontakta kommunens energi- och klimatrådgivare via e-post energiradgivning@uddevalla.se

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00