Vägbroar och tunnlar renoveras på Dalaberg

I början av oktober startar ett arbete med att renovera två vägbroar med tillhörande gång- och cykelvägstunnlar på Dalaberg. Tunnlarna ska få bättre belysning och broarnas ytskikt ska bytas. Arbetet kommer att pågå fram till slutet av november och påverkar trafiken på Fjällvägen och Myråsvägen, där det finns risk för köbildning.

Bild på gång- och cykelvägstunnel som går under Myråsvägen in mot Dalabergs centrum

Den ena gång- och cykelvägstunneln som ska få ny belysning går under Myråsvägen vid Dalabergs centrum.

Den ena vägbron med tillhörande gång- och cykelvägstunnel ligger på Fjällvägen, där en gång- och cykelväg förbinder Hovhult med Dalaberg. Den andra vägbron och gång- och cykelvägstunneln ligger på Myråsvägen i höjd med Dalabergs torg.

På båda platserna ska ytskiktet på vägbroarna bytas ut och nya vägräcken monteras. Gång- och cykelvägstunnlarna ska klottersaneras och ny och bättre belysning ska installeras.

- Det blir trygghetsskapande åtgärder i tunnlarna så att de ska kännas säkrare att passera. Själva vägbroarna är i behov av en renovering så att de ska kunna hålla många år till, säger Anders Löfström, projektledare samhällsbyggnad.

I samband med arbetet stängs gång- och cykelvägstunnlarna av helt för passage, istället kommer provisoriska övergångsställen skapas på Fjällvägen och Myråsvägen. Trafiken på dessa vägar kommer att begränsas till en fil, vilket kan innebära risk för köer.

Gång- och cykelvägstunnel som går under Fjällvägen mellan Hovhult och Dalaberg.

Den andra gång- och cykelvägstunneln som ska renoveras går under Fjällvägen, tunneln förbinder Hovhult med Dalaberg.

Bild på Fjällvägen med Dalaberg på höger sida

Där vägbron ska renoveras på Fjällvägen blir trafiken enfilig under tiden som arbetet pågår, detsamma gäller Myråsvägen.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00