Kultur och fritids förvaltningschef slutar sin tjänst

Kommunstyrelsens ordförande Ingmar Samuelsson meddelar att han och förvaltningschef Katarina Hansson, i samförstånd, har kommit överens om att hon avslutar sin tjänst. Anledningen är ett behov av förändring i ledningen.

Katarina Hansson.

Såväl kommunstyrelsens ordförande Ingemar Samuelsson som kommundirektör Peter Larsson vill tacka Katarina Hansson för hennes insatser som förvaltningschef som bidrag till Uddevalla kommuns utveckling.

Katarina Hansson har arbetat som förvaltningschef i Uddevalla kommun i åtta år. Katarina har tre månaders uppsägningstid och är arbetsbefriad från och med 18 september. Därefter har tjänsten ett avgångsvederlag i 15 månader.

- Inom kort kommer vi att återkoppla till förvaltningen hur de kommer att få stöttning och ledning under kommande rekryteringsprocess av ny förvaltningschef, säger Peter Larsson.

Innan rekryteringen av ny förvaltningschef påbörjas kommer kommunledningen ta fram en kravprofil för det framtida ledarskapet.