Nu ska antalet besökare i skogen räknas

Nu har kultur och fritid satt upp besöksräknare på fyra platser runtom i kommunens skogar. Syftet är att ta reda på hur många människor som rör sig i olika typer av friluftsområden.

Robert Wahlström placerar ut en av besöksräknarna, som ser ut som en liten grå metallåda, på stammen av ett träd.

Besöksräknarna sitter nära stigar och vandringsleder och kan exempelvis sättas upp runt stammen på ett träd.

Ytterligare fyra räknare är beställda och kommer att sättas upp längre fram i höst. Varje räknare ska sitta uppe cirka en till två månader, och placeras intill en vandringsled eller stig. Utifrån mätdata från räknaren går det både att få fram hur många människor som rör sig i området och mer detaljerad information om när folk rör sig som mest, vilka områden som är populära eller vilken typ av friluftsliv som folk föredrar. Räknarna registrerar bara antal passager och innehåller varken kamera eller någon annan utrustning som kan samla information om personen som passerar.

- I nuläget vet vi inte hur många människor som besöker våra friluftsområden, men vi har ofta en uppfattning om att ett visst område är välbesökt. Så det ska bli väldigt spännande att få se resultaten av denna räkning, säger Robert Wahlström, friluftsutvecklare.

Informationen som räknarna ger kommer att ingå som del i underlaget till den friluftsplan som tas fram för Uddevalla kommun. Friluftsplanens syfte är att stödja kommunen i dess arbete med att skapa ett hållbart friluftsliv och peka ut de områden som är prioriterade i kommunen. Planen förväntas vara klar i slutet av 2021.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00