Nominera kandidater till arkitekturpris och byggnadsvårdspris

Samhällsbyggnadsnämnden delar ut två priser, ett byggnadsvårdspris samt ett arkitekturpris varje år. Nu är det dags att nominera kandidater till årets byggnadsvårdspris och arkitekturpris. Hjälp oss lyfta fram det vackra Uddevalla och nominera en kandidat.

Forshälla Sund, förra årets vinnare av byggnadsvårdspriset

Forshälla-Sund 1:185, förra årets vinnare av byggnadsvårdspriset

Senast den 25 oktober vill vi ha dina förslag. Priserna delas ut på Samhällsbyggnads­nämndens sammanträde i december månad. 

Skicka in förslag »

Byggnadsvårdspris
Byggnadsvårdspriset delas ut till bästa ombyggda hus, som är estetiskt tilltalande och ger en god helhetsverkan. Placering och utformning, hänsyn till stads- och landskapsbild samt hänsynstagande till natur- och kulturvärden ska beaktas.

Arkitekturpris
Arkitekturpriset delas ut till bästa nybyggda hus, som är estetiskt tilltalande och ger en god helhetsverkan. Placering och utformning, hänsyn till stads- och landskapsbild samt hänsynstagande till natur- och kulturvärden ska beaktas.

Tidigare vinnare »

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00