Återvinningsstation tas bort inför bygge av ny förskola

Den återvinningsstation som ligger på Stenbocksvägen/Helenedalsvägen på Bleket håller just nu på att tas bort. Anledningen är att en ny förskola ska byggas på tomtmarken.

Återvinningsstationen på Bleket, man ser en grön och en vit glasigloo, samt en grön container på en asfalterad yta, den befintliga förskolan i bakgrunden på långt håll

Återvinningsstationen på Stenbocksvägen tas bort.

Den nya förskolan kommer att ha 6 avdelningar med bland annat tillagningskök och utegård. Det innebär att hela tomtytan kommer att tas i anspråk av den nya förskolan och att den nuvarande förskolan rivs.

Du som behöver lämna använda förpackningar till återvinning hänvisas istället till andra återvinningsstationer.

- Närmaste återvinningsstation finns vid Fridhem för de som bor i närområdet, och i övrigt finns fler stationer närmare centrum. Vi utreder just nu var en ny återvinningsstation skulle kunna placeras som kan ersätta den på Stenbocksvägen, säger Pia Svensson, miljösamordnare.

Sök återvinningsstation på Förpacknings- och tidningsinsamlingens hemsida

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00