Avtal tecknat med Telia om gemensam telefonilösning och operatörstjänster

Nu har kommunerna Uddevalla, Munkedal, Lysekil, Sotenäs och Vänersborg tecknat ramavtal med Telia Sverige AB för att genomföra en gemensam telefonilösning och operatörstjänster, VästUpp. Avtalet ger kommunerna cirka 30 % lägre kostnader under de fyra år som avtalet sträcker sig.

Mobiltelefon

Nytt avtal tecknat med Telia

Telia kommer tillsammans med kommunerna att bygga en gemensam telefonilösning med förbättrad funktionalitet och högre säkerhet. Det ger även en möjlighet att utöka samarbete mellan kommunerna för att kunna leverera en bättre, säkrare och billigare kommunikationslösning för kommunernas verksamheter.

I ramavtalet ingår också operatörstjänster där kommunerna tagit fram olika typer av abonnemang som bättre stämmer överens med verksamheternas behov av att kunna arbeta mer mobilt och digitalt.

IT-cheferna i kommunerna har varit upphandlingens styrgrupp och kommer att fortsätta arbeta tillsammans med sin personal för att kunna utöka samarbetet tekniskt i den gemensamma telefonilösningen.

Strömstad kommun deltar enbart i operatörstjänster och kommer att fortsätta vara en del i samarbetet.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00