Från 1 oktober kan du besöka vård- och omsorgsboenden

Från och med torsdag 1 oktober är det åter tillåtet att besöka kommunens vård- och omsorgsboenden. Vid alla besök är det viktigt att följa folkhälsomyndighetens riktlinjer och att ringa och anmäla ditt besök i förväg.

En glad äldre kvinna sitter i en fåtölj i sin lägenhet, och en personal står framåtlutad över en rullator och pratar med henne om något

Från och med 1 oktober upphör besöksförbudet på vård- och omsorgsboenden.

Under våren fattade regeringen beslut om ett besöksförbud på alla äldreboenden för att hindra smittspridning av covid -19, nu upphör detta förbud. I Uddevalla har det under sommaren varit tillåtet att besöka sina anhöriga under ordnade former utomhus, och från och med torsdag är det även tillåtet med besök inomhus.

- Du som besökare har ett stort ansvar för att inte sprida smitta av covid -19. Äldre är en målgrupp som lätt kan bli smittad, och vi hoppas att alla besökare följer de nya rekommendationer vi har tagit fram, säger Marion Vaern, chef för avdelningen social omsorg.

Även om besöksförbudet hävs så behöver alla gemensamt värna om de boende. Socialtjänsten vädjar till anhöriga att planera in sitt besök så att inte alla kommer samtidigt när besöksförbudet upphör.

- Det har under sommaren fungerat väldigt bra med de besöksrutiner vi haft. Alla anhöriga har varit fantastiska och medvetna om de risker som finns och vi har haft en god dialog. Vi tror att vi tillsammans även klarar av detta, säger Edina Cehic, sektionschef, avdelningen för social omsorg.

Detta gäller för dig som vill besöka en anhörig på ett
vård- och omsorgsboende:

  • Stanna hemma om du har något symptom på covid -19.
  • Vi vill gärna att ni ringer till enheten i förväg och berättar att ni kommer på besök till er anhörige.
  • Begränsa hur många som kommer och besöker per tillfälle. Vi ser gärna att det inte är fler än 2-3 personer, det är viktigt att kunna hålla avstånd.
  • Skriv upp ditt namn på blankett som finns i din anhöriges bostad. Det är viktigt så vi vet vem som varit på besök om det uppstår ett behov av smittspårning.
  • Sprita händerna och ta ett visir vid entrén på vård- och omsorgsboendet. Visir används om ni kommer vara närmare den anhörige än två meter. Information om hygienrutiner finns vid entrén och i den anhöriges bostad.
  • Håll avstånd under besöket, såväl till din anhörige som till personal och övriga boende.
  • Stanna i din anhöriges bostad vid besöket och undvik gemensamma utrymmen med hänsyn till övriga boende.
  • Vid lokala utbrott av covid -19 kan andra rekommendationer komma att gälla.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00