Rimnersområdet, ett samlat sport- och idrottscentrum

Parallellt med förberedelserna inför bygget av den nya simhallen håller kommunen på att ta fram ett förslag om utveckling av hela Rimnersområdet samt tillgänglighetsanpassning och renovering av Rimnersvallen.

Rimnersvallen

Projekteringen av Uddevallas nya simhall, som ska byggas på Rimnersområdet, pågår för fullt. Platsen där simhallen ska byggas är där de nuvarande B- och C-planerna ligger i anslutning till Rimnershallen. Byggnationen beräknas starta hösten 2021 med målet att simhallen ska vara klar sommaren 2024.

- För att komma igång med bygget av simhallen behöver vi tillfälliga ersättningsytor för fotbollsplanerna och dialog förs just nu med föreningarna om olika förslag på lösningar, säger kommundirektör Peter Larsson.

Målsättningen är att fotbollsplanerna senare ska förläggas inom Rimnersområdet igen. Ny placering av dessa fotbollsplaner ingår som en del av den pågående förstudien av utveckling inom området.

Rimnersvallen är också i stort behov av renovering och anpassning för bättre tillgänglighet och krav för tävlingsstandard. Kommunen jobbar med målinriktningen att renovera Rimnersvallen för att optimalt kunna nyttja anläggningen, uppdatera den till senior-SM standard friidrott, nivå superettan för fotboll och möjliggöra för paraidrott. Det handlar bland annat om att renovera läktare och löparbanor samt att tillgänglighetsanpassa anläggningen så att den kan erbjuda liv och rörelse för alla. Planen är att kommunfullmäktige ska fatta ett beslut om detta förslag under hösten.

Läs mer på uddevalla.se/uddevallavaxer