Pengar att söka för insatser kopplade till corona

Från och med nu och fram till årsskiftet kan idéburen sektor söka medel till insatser för behov som uppstått hos befolkningen eller i samhället i samband med corona. Med idéburen sektor menas exempelvis föreningar, studieförbund, stiftelser, organisationer, idéburna företag och trossamfund.

Flygbild över centrala Uddevalla i sommartid, med grönskande träd och mjukt solljus

Nu går det att söka medel till insatser för att möta behov kopplade till corona.

Som mest går det att ansöka om 100 000 kronor och medlen utbetalas innan årsskiftet, för insatser som genomförs innan dess. Satsningen är en idéburen offentlig samverkan (IOS) mellan idéburna sektorn och kommunen, och som erbjuds under en kortare tidsperiod.

- Initiativen från idéburna sektorn ska bemöta ett behov som uppstått hos befolkningen eller i samhället med anledning av corona. Denna koppling måste framgå i initiativet, säger Emelie Eek, folkhälsostrateg.

Kommunstyrelsen fattade beslut om denna satsning på onsdagen.

Ett initiativ bör innehålla följande

  • Sökande organisation
  • Kontaktperson inklusive kontaktuppgifter (e-post och telefon)
  • Syfte och mål med insats
  • Beskrivning av innehåll och genomförande av insats
  • På vilket sätt ska insatsen följas upp

Initiativet skickas till: kommunledningskontoret@uddevalla.se

Förslaget måste vara oss tillhanda senast fredag 30:e oktober.

För frågor, kontakta:

Emelie Eek
Folkhälsostrateg
emelie.eek@uddevalla.se
Telefon 0522-69 61 48

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00