Så arbetar skolorna kring yrken och arbetsliv i höst

Under hösten genomförs ingen praktisk arbetslivsorientering, prao, för kommunens grundskoleelever på grund av pandemiläget. Men grundskolorna i Uddevalla erbjuder andra alternativ för att eleverna ska få kunskaper om arbetslivet. På Norgårdenskolan pågår nu en temavecka om framtid och arbetsliv.

Collage med tre bilder från klassrum där man ser en manlig lärare och två elever som tittar mot kameran, övriga med ryggarna till

På Norgårdenskolan har niondeklassarna en temavecka kring framtid och arbetsliv för att utveckla kunskaper både om sig själva, olika yrken och arbetsliv. Under första dagen bjöd skolpersonalen på sina arbetslivsresor, både i klassrummet och på Instagram.

Det är kommunens studie- och yrkesvägledare som tillsammans har gjort en övergripande planering kring vilket innehåll och vilka aktiviteter som ska ersätta praon, utifrån Skolverkets riktlinjer. Prao är annars ett obligatoriskt inslag i grundskolan. Innehållet som ersätter praon handlar bland annat om kunskap om olika yrken, om arbetslivets villkor och ansvar och om hur kön eller sociala roller kan påverka vilka val du gör. Ett annat kunskapsområde är att få syn på sina egna styrkor, förmågor och intressen. Sammantaget ska de olika perspektiven på arbetsliv leda fram till kunskaper för att kunna göra goda val för framtiden.

Gruppen av studie- och yrkesvägledare har också samlat ihop material i form av filmer, texter och uppgifter som är lämpliga för elever i år nio. Den övergripande planeringen och materialet har de presenterat för pedagogkollegor, och tillsammans med dem satt ihop ett program för eleverna på den egna skolan. Några skolor har valt att sprida ut temadagar under läsåret, medan andra har valt att samla arbetet under en hel vecka.

På Norgårdenskolan erbjuds eleverna i år nio en fullmatad temavecka med namnet ”Framtid & arbetsliv”. I ämnena svenska, engelska, moderna språk, matematik, SO och idrott får eleverna arbeta med ämnesuppgifter knutna till temat. Exempelvis kommer matematiklektionerna att handla om att göra beräkningar kring sin framtida ekonomi utifrån ett visst yrke och lön. I svenska ska eleverna fundera kring egenskaper kopplat till sig själva och yrken, samt skriva CV och personligt brev. På övriga lektioner kommer de bland annat att få digitala föreläsningar med arbetsförmedlingen och Framtidståget, se filmer om yrken, lära sig och reflektera kring jämställt arbetsliv och skriva e-mail till sitt framtida jag. De kommer också att få utforska ett eget drömyrke som de sedan ska redovisa om för sina klasskamrater. Eleverna får också möjlighet att lyssna till lärarnas arbetslivsresor, under lektioner och på Instagram. Även sjuor och åttor har några uppgifter under veckan som kopplas till temat framtid & arbetsliv.

- Även om eleverna inte får någon praktisk yrkeserfarenhet den här terminen, så hoppas vi att temaveckan kan ge en god och bred teoretisk grund och att vi även ger eleverna tid och verktyg till att reflektera över sina styrkor och intressen för att i första hand kunna göra ett bra gymnasieval, men även andra val i framtiden, säger Åsa Andersson, studie- och yrkesvägledare på Norgårdenskolan.

Niondeklassarna Lina och Marcus ser fram emot temaveckan och framförallt emot att få arbeta med matteprojektet kring löner och budget. Båda gillar matte, har planer på att läsa ekonomiprogrammet och tycker att företagsutveckling verkar spännande.

- Det är viktigt att få syn på vad som är ens intresse, nu gör vi ju snart vårt första viktiga val i livet, säger Lina och Marcus.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00