Svenskt Näringsliv: undersökning av kommunernas företagsklimat

Svenskt Näringslivs undersökning av kommunernas företagsklimat presenterades nyligen. Uddevalla har de senaste åren haft en ytterst medioker ranking i denna. Samtidigt har vi ett väsentligt mycket bättre resultat i NKI (insiktsmätningen). Detta är väldigt svårtolkat och därför är Rudolf Antoni från Sv. Näringsliv och Jan Torége från SKR inbjudna för att hjälpa oss förstå hur vi kan tolka undersökningarna i syfte att vi ska bli ännu bättre, oavsett undersökning.

Därför bjuder vi nu in företagarna i Uddevalla att tycka till i frågan!

Det vore väldigt värdefullt att du gör din stämma hörd angående:

  • Vad är din uppfattning till att Uddevalla hamnar så lågt i Sv. Näringslivs ranking?
  • Vilka konkreta åtgärder skulle du föreslå?

Programmet i korthet:

• Nuläget enligt de olika undersökningarna, Jan och Rudolf presenterar och ger sin syn.
• Öppen diskussion om vad som kan/bör göras framöver.

Välkommen till ett fysiskt möte på Riverside

30 oktober kl 9–12 alternativ via video-länk.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00