Rätt medicin i rätt tid

Medicingivaren talar om när det är dags för medicin och ökar tryggheten och självständigheten för hemtjänstens brukare.

Christer Fransson står intill ett bord där medicingivaren Evondos står. Medicingivaren är ett cirkelformat vitt digitalt skåp.

Huvudprojektledare Christer Fransson tillsammans med medicingivaren Evondos.

Att få rätt läkemedel vid rätt tidpunkt är en viktig del av en bra vardag för många av hemtjänstens brukare. Uddevalla kommun inför nu medicingivare som kan jämföras med digitala medicinskåp som påminner om medicinen och ser till att doseringen stämmer.

- Att klara av att ta sina mediciner självständigt ökar delaktighet, aktivitet och självständighet. Tryggheten är att veta att det finns en koppling till sjuksköterska och att hemtjänsten finns med i förändringen, säger Elisabeth Bergström som är utvecklare för välfärdsteknik i Uddevalla kommun.

Medicingivaren är ett exempel på så kallad välfärdsteknik som innebär att man använder digitala hjälpmedel som stöd i hemmet. Digitala trygghetslarm som gör att man snabbt kan komma i kontakt med hemtjänsten och digitala nycklar är andra exempel på välfärdsteknik.

Medicingivaren laddas med apodospåsar som innehåller de läkemedel som behövs vid varje tillfälle. Medicingivaren talar sedan om när det är dags för medicin och knappen i mitten på medicingivaren börjar att blinka. När man trycker på knappen så öppnas luckan och apodospåsen med medicinen kan plockas fram.

Om man inte tar ut påsen hamnar den i ett låst förvaringsfack och det går en signal till hemtjänsten som stämmer av med sjuksköterska om åtgärd.

- Den digitala tekniken är ett bra redskap som i detta fall minskar oron för att glömma bort sin medicin. Det gör också att personalens tid kan användas till andra insatser, säger Christer Fransson som är huvudprojektledare för välfärdsteknik i Uddevalla kommun.

Medicingivare passar inte för alla och sjuksköterska tillsammans med hemtjänst gör en bedömning i samråd med brukaren och anhöriga innan man provar. Brukaren får också lära sig att använda medicingivaren i lugn och ro med stöd av personal.

Uddevalla är en av tio modellkommuner för ökad välfärdsteknik inom äldreomsorgen

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har utsett tio kommuner i landet som ska fungera som modell för äldreomsorgens digitalisering. Uddevalla är en av dessa tio kommuner och överenskommelsen gäller under tre år 2020-2022.

De tio modellkommunerna delar med sig av sina erfarenheter av digitala lösningar till andra kommuner. Du hittar mer information om arbetet på SKR:s webbplats:

Modellkommuner för äldreomsorgens digitalisering – SKR