Arbete som påverkar transporter på Norra Drottninggatan

Upprustningen av Norra Drottninggatan i Uddevalla centrum pågår för fullt. Måndag 12 oktober stängs genomfart i korsningen vid Kilbäcksgatan för fordonstrafik. Arbetet kommer att påverka varutransporter fram till slutet av november.

Korsning Norra Drottninggatan/Kilbäcksgatan i Uddevalla centrum.

Stefan Björling som är centrumsamordnare berättar att det är dags att färdigställa markarbetet och lägga smågatsten i korsningen Norra Drottninggatan/Kilbäcksgatan.

Norra Drottninggatan mellan Norra Hamngatan och Lagerbergsgatan är sedan innan avstängd för fordonstrafik. Under oktober och november kommer inte heller genomfart i korsningen Norra Drottninggatan/Kilbäcksgatan att vara möjlig. Avstängningen kommer att ställa till det för varutransport i området. Den bästa hänvisningen vi kan ge för transporter till och från Norra Drottninggatan är att använda Hultmans gränd genom att köra in från Västerlånggatan.

Norra Drottninggatan beräknas vara helt klar i slutet av november 2020.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00