Parkeringsytor vid Rimnersområdet påverkas av ledningsarbete

Måndag 5 oktober startar ett vattenledningsarbete längs Kolonnvägen vid Rimnersområdet. Arbetet beräknas vara klart i slutet av november.

Kolonnvägen och parkeringar längs fotbollsplaner på Rimnersområdet.

Schaktarbete kommer etappvis att ske längs Kolonnvägen från västra till östra sidan med start vid gångtunneln mot Östrabo yrkesutbildning. Parkeringsytorna längs vägen kommer att stängas av cirka 60 meter åt gången. Tillfälliga parkeringar kommer att finnas nedanför Dynamitbacken.

- Det ska läggas en ny råvattenledning genom Rimnersområdet. Dels för framtida behov och eventuella etableringar men också för att vi ska bygga en ny simhall här, säger kommundirektör Peter Larsson.

Projekteringen av Uddevallas nya simhall pågår för fullt. Parallellt med ett förslag om utveckling av hela Rimnersområdet till ett samlat sport- och idrottscentrum.

Mer information om Rimnersområdet, ett samlat sport- och idrottscentrum

Flygbild

Flygbild med Kolonnvägen från väst till öst (klicka för större bild).