Uddevalla kommun satsar på digital kompetens hos alla anställda

Just nu har en långsiktig satsning påbörjats för att höja den digitala kompetensen hos alla anställda i Uddevalla kommun. Med skräddarsydda utbildningar för respektive yrkesgrupp ska IT-kunskapen generellt öka.

Feniks Beka, med Uddevallabron, Byfjorden och hamnen i bakgrunden

Feniks Beka är projektledare för satsningen digital kompetens till alla anställda.

Projektet kommer att definiera lägstanivån, utifrån roll och ansvar för samtliga anställda, avseende kunskap att använda digitala verktyg och tjänster samt kunskap om informationssäkerhet. Samtliga ledare kommer dessutom få övergripande kunskaper i syfte att inspirera verksamhetsutveckling.

- Min erfarenhet är att effekter av digitalisering och teknikutveckling inte uppstår utifrån den nya teknikens tillgänglighet utan snarare medarbetares förmåga och lust att använda tekniken. Alltså måste vi parallellt med satsning på ny teknik också stärka nyfikenheten på denna samt vår organisatoriska kompetens att faktiskt nyttja tekniken, säger Peter Larsson, kommundirektör.

- Målet är att alla anställda ska känna sig trygga med att använda digitala verktyg. Samtidigt vill vi minska kunskapsgapet som idag finns mellan olika anställda vad gäller IT, förbättra arbetsmiljön och få effektivare arbetssätt. Nu gör vi detta på ett strukturerat sätt, säger Feniks Beka, projektledare och HR-controller.

Med en ökad digital kompetens hos alla anställda blir all förvaltning mer effektiv, det leder också till en säker informationshantering som skapar förtroende för kommunens digitala tjänster.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00