Vård- och omsorgscollege satsar på språkombud

Färgelanda, Orust och Uddevalla vård- och omsorgscollege är ingen skola, utan ett sätt att samarbeta för att säkerställa kvalité inom vårdutbildningar och se till att elever kommer ut i arbetslivet med rätt kunskaper. Under denna vecka pågår en rikstäckande kampanj för att uppmärksamma vård- och omsorgscollege över hela landet. I Uddevalla ska språkombud utbildas på alla arbetsplatser med start under våren 2021.

Man ser ryggarna på två medarbetare inom vård och omsorg som kör två äldre i rulstol framför sig, de går utomhus på gångväg i grönskan.

Denna vecka pågår en rikstäckande kampanj för att uppmärksamma vård- och omsorgscollege över hela landet.

Vård- och omsorgscollege är en samverkan mellan arbetsgivare, utbildningsanordnare och fackförbund som säkrar kvaliteten på vårdutbildningar och ser till att elever kommer ut i arbetslivet med rätt kunskaper.

Vård- och omsorgscollege har uppmärksammat att det behövs stöd inom vård och omsorg kring språket.

- Just nu utbildas två språkombudsutbildare, som i sin tur ska utbilda språkombud ute på alla arbetsplatser. Ett språkombud ska kunna stödja sina kollegor kring olika språkfrågor, om man exempelvis inte har svenska som modersmål, men också fördjupad kunskap kring hur man dokumenterar och pratar inom vård och omsorg, säger Mathilda Isaksson, ordförande för Färgelanda, Orust och Uddevalla lokala vård- och omsorgscollege.

Färgelanda, Orust och Uddevalla vård- och omsorgscollege har som mål att öka andel personer som utbildas inom vård och omsorg i Fyrbodal, kvalitetssäkra handledarkompetens, utveckla det arbetsplatsförlagda lärandet, öka kunskap mellan skola och arbetsliv, erbjuda utbildningar som efterfrågas av arbetsgivarna och öka kunskap om validering.

Fackförbundet Kommunal är också delaktiga i vård- och omsorgscollege.

Läs tidigare nyheter Vård och omsorgscollege säkrar kvaliteten

Vård- och omsorgcollege ett sätt att säkra framtida arbetskraft

Mer information om vård- och omsorgscollege i hela landet

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00