Drömmer du om att mysa framför brasan i höst?

Planerar du att installera en kamin? Här får du en checklista från samhällsbyggnad som kan vara till hjälp i ditt projekt. Innan du installerar en kamin hemma behöver du lämna in en anmälan alternativt bygglovsansökan till samhällsbyggnadsförvaltningen och invänta startbesked.

Ved som brinner inne i en svart kamin

Vill du installera braskamin?

Checklista för installation av braskamin:

  1. Välj kamin. Alla nya kaminer som installeras ska leva upp till gällande utsläppskrav. Köper du en ny kamin ska den vara CE-märkt. I den prestandadeklaration som medföljer kan du kontrollera att kaminen klarar kraven i Boverkets byggregler. En effektivare kamin ger mer värme och mindre utsläpp, sett till mängden ved som används. Naturvårdsverket har mycket information om hur du sedan bör elda på ett sätt som är bra både för miljö och hälsa.

  2. Gör en anmälan och invänta startbesked. Innan du köper din kamin eller påbörjar installationen på annat sätt ska du göra en anmälan eller ansöka om bygglov. Bygglov krävs bara om installationen påverkar byggnadens yttre utseende avsevärt. Om du enbart installerar en kamin, eldstad eller rökkanal behövs en istället en anmälan. Du behöver bifoga ritningar: placering av kaminen på en planritning, fasadritning samt sektionsritning. När du gjort din anmälan ska du invänta startbesked från kommunen innan du påbörjar installationen.

  3. Installera. Du får lov att installera en kamin själv, eller så kan du anlita sakkunnig hjälp och utnyttja ROT-avdrag. Direkt efter installationen ska sotaren komma och göra en besiktning som kallas installationskontroll. Om du installerat kaminen till en befintlig skorsten kommer sotaren också att provtrycka skorstenen. I Uddevalla kan du kontakta Sotningstjänst i Väst som utför sotning och installationskontroller. Efter installationskontrollen ska du fylla i en kontrollplan där du anger att alla delar av installationen är klara. När du är klar skickar du kontrollplan och protokoll från installationskontrollen till kommunen.

  4. Slutbesked. Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslut om slutbesked när din kontrollplan lämnats in. Först när du har fått beslut om slutbesked från kommunen kan du börja elda i din nya kamin.

Har du frågor?

Har du frågor om kaminer och eldstäder, hör av dig till kontaktcenter, öppet måndag-fredag 08.00-16.30, på telefon: 0522-69 60 00. Har du ett pågående ärende eller vill boka en tid, kan du kontakta din handläggare under telefontider, tisdagar klockan 09.30-11.30 eller torsdagar klockan 13.00-15.00, på telefon: 0522-69 73 00, eller direktnummer som du hittar i brev från din handläggare.

Byggavdelningen arbetar för att hela tiden förbättra servicen för dig som kund. Förutom att vi kortat ner våra handläggningstider har vi nu infört ett gemensamt servicenummer till våra handläggare under telefontid, vilket gör att du som kund kan få svar snabbare. Välkommen att kontakta oss med ditt byggprojekt!

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00