Folkhälsopriset går till föreningen Attention Uddevalla och Sommarlyckan

Årets folkhälsopris går till två pristagare, föreningen Attention Uddevalla och Marcus Göthberg, Sommarlyckan. Priset delades ut av Hälsopolitiska rådets ordförande Camilla Johansson, tidigare ordförande Ann-Charlott Gustafsson och kommunfullmäktiges ordförande Elving Andersson under kommunfullmäktiges sammanträde på onsdagen.

Marcus Göthberg, Anita Larsson, Marita Larsson, Rigmor Gunnarsson, Elving Andersson, Camilla Johansson, Ann-Charlott Gustafsson

Marcus Göthberg från Sommarlyckan, samt Anita Larsson, Marita Larsson och Rigmor Gunnarsson från föreningen Attention Uddevalla fick ta emot diplom och blommor av kommunfullmäktiges ordförande Elving Andersson, Hälsopolitiska rådets ordförande Camilla Johansson och tidigare ordförande Ann-Charlott Gustafsson. (klicka för större bild)

Uddevalla kommuns folkhälsopris syftar till att uppmuntra goda insatser inom folkhälsoområdet och stimulera till fortsatt arbete för att främja befolkningens hälsa och förebygga ohälsa. Folkhälsopriset består av 10 000 kronor, som de båda pristagarna får dela på, samt diplom och blommor. Hälsopolitiska rådet utser pristagare.

- I år var det väldigt svårt att välja så det blev två pristagare. Vi tyckte de hade lika goda förutsättningar att få priset, säger Camilla Johansson, ordförande Hälsopolitiska rådet.

Folkhälsopriset 2020 Föreningen Attention Uddevalla, motivering
”Föreningen har genom sina träffar, nätverk och medlemsaktiviteter för barn, unga, familjer, anhöriga, vuxna med NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) medverkat till minskad psykisk och fysisk ohälsa samt psykosocialt utanförskap. Föreningens föreläsningar har ökat kunskapen och förståelsen för hur det är att leva med NPF och även visat på vilka möjligheter som finns till ett så bra liv som möjligt. Föreningen har bidragit till ökad kunskap hos medlemmarna, men också ökad kunskap hos olika yrkeskategorier och allmänheten.”

Folkhälsopriset 2020 Marcus Göthberg, Sommarlyckan, motivering
”Sommarlyckan är ett ideellt projekt som vänder sig till barnfamiljer där kanske en pressad ekonomi sätter stopp för sommarens utflykter. Sommarlyckan vill att alla barn ska få fira sommar på riktigt och erbjuder fina sommarupplevelser utan kostnad för barnfamiljer som kanske själva inte har den möjligheten.”

Folkhälsopriset delas ut årligen till en eller flera personer, förening, organisation, företag eller förvaltning som på ett utmärkande sätt arbetat för att främja hälsa eller förebygga ohälsa för invånare i Uddevalla kommun.

Mer information om folkhälsopriset och tidigare års pristagare