Se kommunfullmäktige från 14 oktober

Nu kan du se gårdagens webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträde.

Kommunfullmäktige sammanträder

Kommunfullmäktige sammanträder

Se kommunfullmäktige från 14 oktober »

Här är en del ärenden som kommer att tas upp:

 • Delårsrapport augusti 2020, Uddevalla kommun
 • Avsteg från ungdomsfullmäktiges arbetsordning gällande förlängning av mandatperioden
 • Antagande av riktlinjer för Uddevalla kommuns författningssamling
 • Revidering av plan- och bygglovstaxa med inriktning- avgift för områdesbestämmelser och detaljplaner samt avgift för planbesked från 2021-01-01
 • Försörjningsstöd, ekonomiskt bistånd, prognos för 2020
 • Områdesbegränsning av eget boende för asylsökande
 • Försäljning av fastigheten Sörvik 1:36
 • Ersättning till Karl-Erik Benders AB för driftkostnader avseende Kärranäsvägen för åren 2017, 2018 och 2019
 • Nyttjande av Kärranäsvägen, avtal mellan Karl-Erik Benders AB och Uddevalla kommun i Uddevalla
 • Antagande av vattenförsörjningsplan för Uddevalla kommun
 • Fördjupad förstudie samt start av projekteringsfasen avseende kajpromenad med översvämningsskydd

Se kallelsen »

Du kan följa kommunfullmäktiges sammanträden direkt via webbsändning. Nästa kommunfullmäktige är den 11 november.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00