Invasiva krabbor hittade i Ljungskile

De invasiva arterna blåskrabba och penselkrabba har hittats vid Kungsparkens badplats i Ljungskile. Det var i slutet av förra veckan som privatpersoner hittade en mängd krabbor under stenar vid strandkanten. Nu uppmanas allmänheten att rapportera in ytterligare fynd av blåskrabba eller penselkrabba till Havs- och vattenmyndigheten, samt att inte släppa tillbaka krabborna i vattnet igen om man hittar några.

Blåskrabba

Blåskrabba är en av de invasiva krabbarterna som bör rapporteras in till Havs- och vattenmyndigheten. Foto: Matz Berggren / Havs- och vattenmyndigheten

- Länsstyrelsen har bekräftat att det rör sig om blåskrabba och penselkrabba som är invasiva främmande arter. Krabborna är negativa för våra svenska vatten eftersom de konkurrerar ut den inhemska strandkrabban och på så sätt förändrar ekosystemet i havet, säger Sofia Stengavel, kommunekolog.

Blåskrabba har tidigare hittats vid färjeläget i Svanesund och penselkrabba har hittats på flera platser längs Bohuskusten, bland annat söder om Stenungsund, men dessa nya fynd tyder på att de nu etablerat sig ännu längre norrut längsmed västkusten. För att ta reda på hur långt krabborna sprider sig norrut, uppmanas allmänheten att exempelvis ha lite extra koll på barnens krabbmete-fångst för att försäkra sig om att det inte finns några blåskrabbor eller penselkrabbor bland de vanliga krabborna.

Om du hittar blåskrabbor eller penselkrabbor, fotografera dem och notera var ni hittat dem (GPS). Släpp inte ut krabborna i vattnet igen.

- Vi vill uppmana allmänheten att rapportera in fler fynd av blåskrabba eller penselkrabba till Havs- och vattenmyndighetens app för invasiva främmande arter, ”Rappen”, eller direkt till forskaren Matz Berggren på Göteborgs Universitet. Om du fiskar upp någon av dessa invasiva arter krabbor så släpp inte tillbaka dem i havet, säger Sofia Stengavel.

- Viktigast i nuläget är att vi får in observationer av blåskrabba och penselkrabba, så att vi får information om spridningen av dem. I och med att de invasiva krabborna är etablerade på flera håll längs kusten så är det svårt att utrota dem, men man kan minimera påverkan genom att hålla nere antalet, säger Anna Dimming, marin ekolog på länsstyrelsen.

Skicka bilder på krabborna samt fyndplats till Havs- och vattenmyndighetens sida för inrapportering av vattenorganismer

Vattnet i Västerhavet, informationscentralen

Främmande arter

Penselkrabba

Penselkrabba är en invasiv krabba som bör rapporteras in. Foto: Matz Berggren / Havs- och vattenmyndigheten

Strandkrabba i ett par händer

Vanlig strandkrabba, som inte är en invasiv art. Foto: Maja Kristin Nylander / Havs- och vattenmyndigheten

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00