Sökandet efter oljeutsläppen i Byfjorden fortsätter

Vid ett antal tillfällen under september-oktober har olja påträffats i Byfjorden. Räddningstjänsten och Kustbevakningen har snabbt varit på plats och hanterat utsläppen. Tillsammans med Uddevalla hamn och Uddevalla kommun samverkar man nu för att försöka spåra utsläppskällan.

Bild som visar vattenyta med oljeskimmer och vita och röda länsar

Arbete pågår med att söka utsläppskällan till de oljeutsläpp som förekommit i Byfjorden. Bilden visar oljeskimmer och länsor vid kaj efter senaste utsläppet. Foto: Räddningstjänsten

Detta har hänt

Under september och oktober har oljeskimmer, mindre oljeklumpar och lukt förekommit i och omkring Byfjorden. Den senaste händelsen inträffade i fredags kväll, den 16 oktober, då oljespill upptäcktes av Kustbevakningen utanför Kärranäs.

Räddningstjänsten var snabbt på plats och kunde hantera händelsen genom att stoppa vidare spridning i Byfjorden.

Vad händer nu?

Arbetet med att söka utsläppskällan har därefter fortsatt med insatser från Räddningstjänsten, Kustbevakningen, Uddevalla kommun och Uddevalla hamn. En samordningsgrupp har bildats för att samverka och vidta lämpliga åtgärder.

Den olja som har påträffats har varit tunn, ofta kallad oljeskimmer, vilket gör att den är svår att ta upp. Däremot har man med stranddukar och länsar i vattnet förhindrat att oljan fastnat på stränder eller spridit sig över större vattenområden.

Vid ett flertal tillfällen har Kustbevakningen tagit oljeprover och dessa ska nu analyseras för att se om det är samma typ av olja vid de olika händelserna.

Tills vidare utövas extra kontroller över området. Samordningsgruppen är också beredd att vidta fler åtgärder vid behov.

Exempel på insatser

  • Kustbevakningen gör regelbundna överflygningar för att bevaka kusterna och kan därmed tidigt upptäcka eventuella nya incidenter och dess omfattning.
  • Kommunens miljöenhet för dialog med de företag och verksamheter som finns i de närliggande områdena för att utröna eventuella källor. Även övriga verksamheter med koppling till naturvårdsfrågor har extra bevakning för att snabbt kunna spåra eventuell påverkan på djur-/fågellivet och närliggande stränder.
  • Olika områdesexperter har kontaktats för att bidra med kunskap, exempelvis Havs- och vattenmyndigheten, SMHI, Länsstyrelsen och fågelexperter.
  • Västvatten gör en översyn av vattenledningar med utlopp i och kring Byfjorden.
  • Uddevalla hamn har infört extra bevakning i hamnområdet och använder sig av bland annat drönarflygningar över hamnen och Fröland varje dag. Samtliga medarbetare som rör sig i området har också i uppdrag att vara extra uppmärksamma.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00