Förberedelser för hamnens flytt västerut

I Uddevalla pågår ett långsiktigt strategiskt arbete som handlar om att flytta delar av hamnens verksamhet västerut. För att staden ska kunna växa mot vattnet behöver också verksamheter flytta, ny mark tillgängliggöras och förberedas.

Kajen längs Bäveåns södra sida i Uddevalla.

Vi vill öppna upp inre hamnen för bostäder, handel och nya mötesplatser. För att det ska vara möjligt så behöver kommunen kunna erbjuda ny mark för både expansion av verksamheter som redan finns i staden och för nyetableringar. Då är Västra Fröland ett riktigt drömläge. Genom att planera för ett nytt industriområde tillsammans med Uddevalla hamn skapar vi stora möjligheter för Uddevallas framtid.

- Vi kommer att kunna erbjuda ett attraktivt industriområde med extremt goda kommunikationsförhållanden i en dynamisk korridor av godsflöden mellan Oslo, Göteborg och Köpenhamn, säger Peter Larsson som är kommundirektör.

De långsiktiga förberedelserna gällande skredsäkring, sanering av mark, översvämningsskydd, förvärv och reglering av fastigheter är strategiska riktningar som är viktiga för Uddevallas framtid.

- Det kommer att skapa nya förutsättningar för hela staden genom nya bostäder, arbetstillfällen och kommunikationer, tillägger Peter Larsson.

Läs mer om hamnens flytt västerut

och om byggprojekt och stadsutveckling

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00