Ungdomsfullmäktige valde ny styrelse

Ungdomsfullmäktige valde på sitt första sammanträde för hösten den 20 oktober en ungdomsstyrelse. Ungdomsstyrelsen består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, ekonomiansvarig och informationsansvarig och har som uppdrag att leda ungdomsfullmäktiges arbete och förbereda dess sammanträden.

Ungdomsfullmäktiges styrelse

Från vänster: Milla Länström, Liam Rognli, Abdirashid Omar Jama, Julia Kjellgren Sten och Mira Lindgren.

Ungdomsfullmäktiges mandatperiod har förlängts till och med juni 2021 efter beslut i kommunfullmäktige.

De valda är:
Abdirashid Omar Jama, ordförande
Milla Länström, vice ordförande
Liam Rognli, ekonomiansvarig
Julia Kjellgren Sten, informationsansvarig
Mira Lindgren, sekreterare

Här finns mer information om ungdomsfullmäktiges arbete »