Korsningen på Edingsvägen färdigrenoverad

Nu är korsningen vid Edingsvägen/Erik Dahlbergsgatan säkrare för alla trafikanter. Nya trafikljus och ny beläggning har kommit på plats, nya övergångsställen har målats upp och nya gång- och cykelvägar har byggts.

En nyasfalterad vägkorsning med nymålade övergångsställen och helt nya trafikljus. Man ser några närliggande villor vid korsningen, bland annat en röd tegevilla och en vit villa.

Korsningen vid Edingsvägen/Erik Dahlbergsgatan är nu säkrare med nya övergångsställen, nya trafikljus och nya gång- och cykelvägar.

En ny gång- och cykelväg finns nu på södra sidan av Edingsvägen, med start i höjd med Änggatan, vidare genom korsningen vid Edingsvägen/Erik Dahlbergsgatan och fram till befintlig gång- och cykelväg öster om korsningen på Edingsvägen. Ytterligare en ny gång- och cykelväg har byggts från korsningen och söderut på Erik Dahlbergsgatan över bron, där den ansluter till befintlig gång- och cykelväg.

- Nu är hela korsningen säkrare för alla trafikanter, både gående, cyklister och bilister. Vi räknade med att arbetet med korsningen skulle pågå till slutet av november, men det har blivit klart tidigare, säger Cecilia Walskog, projektledare samhällsbyggnad.

Att arbetet med korsningen nu är klart innebär att den delvis öppnas för trafik. Från och med nu går det att passera korsningen via Erik Dahlbergsgatan i riktning mot Hedegatan, samt svänga av österut på Edingsvägen i riktning mot Rimnersområdet.

Västvatten inleder nu ett ledningsarbete längs Edingsvägen i riktning mot Fjällvägen. Det innebär att en del av Edingsvägen kommer att vara avstängd för fordonstrafik fram tills årsskiftet och endast boende samt bussar i linjetrafik får passera. Avstängningen omfattar sträckan från korsningen vid Erik Dahlbergsgatan fram till avsmalningen av vägen vid gångbron över 44:an. Gångtrafikanter och cyklister kan dock passera under tiden arbetet pågår. För mer information, kontakta Västvatten

Under våren startar samhällsbyggnad arbetet med att bygga färdigt den sista etappen av gång- och cykelvägen på Edingsvägen.

Den nyasfalterade korsningen med nymålade övergångsställen, man ser ett gult trähus vid korsningen

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00