Så här snöröjer vi i vinter

Just nu pågår förberedelser inför vinterns snöröjning och halkbekämpning på kommunens gator, vägar och cykelvägar. Vid ett snöfall är snöröjningen prioriterad till huvudgator där bussar går, samt vid kommunens fastigheter som skolor, förskolor och äldreboenden. Efter detta snöröjs busshållplatser samt gång- och cykelbanor, och därefter bostadsgator och parkeringar.

En orange traktor skottar snö på en trottoar intill ett beige trähus.

Nu pågår planering för vinterns snöröjning och halkbekämpning.

Denna vinter kommer kommunen att till stor del sköta snöröjningen i egen regi på grund av svårighet att få tag på tillräckligt många externa entreprenörer. Därför har kommunen köpt in egna traktorfordon och säsongsanställda på gatu- och parkavdelningen kommer att arbeta över vintern för att lösa situationen. Samtliga fordon kommer att vara på plats i början av december.

- Det här är en ny situation för oss, och vi har gjort vårt allra bästa för att lösa den. Vi vet inte hur vintern kommer att bli, men på grund av den uppkomna situationen kan det ta något längre tid innan snöröjning sker på bostadsgator och parkeringar. Vi ber allmänheten ha förståelse för detta, samt att man är ödmjuk då vi kommer att ha både nya entreprenörer och ny personal som ska sköta snöröjningen, säger Fredrik Stengavel, gatu- och parkchef.

Snöröjning och halkbekämpning av det primära vägnätet med huvudgatorna samt det primära cykelnätet med de större cykelvägarna påverkas inte av denna situation. Dessa delar sköts sedan tidigare genom avtal med Uddevalla lastbilscentral samt i kommunens egen regi.

Generellt startar snöröjning när det kommit fem centimeter snö. Vid kommunens fastigheter som skolor, förskolor och äldreboenden inleds snöröjning tidigare för att säkerställa att matleveranser kan ske.

Mer information om snöskottning och sandning

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00