Åtgärder i våra verksamheter på kultur och fritidsförvaltningen

På grund av skärpta råd för att bromsa smittspridningen av covid- 19 i Västra Götaland har kultur och fritidsförvaltningen vidtagit nya åtgärder i våra verksamheter.

Stadshuset

- Jag vill uppmana alla att ha förståelse och följa våra restriktioner, och att vi tillsammans tar ansvar för att dämpa spridningen av covid- 19 i Uddevalla, säger Annelie Högberg, ordförande i kultur och fritidsnämnden.

Walkesborgsbadet stänger idag 30 oktober för allmänheten under en period, preliminärt fram till 1 mars för att säkerställa en mer långsiktig plan att minska smittorisken där.

Biblioteken kommer att vara öppna med samma öppettider som vanligt, men med utökad information och anpassningar i lokalerna.

Fritidsgårdar har i nuläget öppet, men familjefritids kommer att utgå så länge de skärpta råden gäller.

Kulturskolans verksamhet fortsätter med undantag från att konserter, uppvisningar och utställningar ställs in. De elever som är födda 2004 eller tidigare uppmanas att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och stanna hemma från undervisningen under perioden som de skärpta råden gäller. En del av kursavgiften kommer då att betalas tillbaka.

- Vi ser gärna att föreningar följer Folkhälsomyndighetens rekommendation och fortsätter att bedriva verksamhet för barn och unga upp till 15 år. Däremot vill vi uppmana föreningar som har verksamhet riktat till ungdomar över 15 år och äldre att avstå från aktiviteter i lokalerna. De som vill avboka redan bokade lokaler kommer inte att debiteras under den period som de skärpta råden gäller, meddelar tillförordnad förvaltningschef Paula Nyman.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00