Distansundervisning för årskurs 2 på gymnasiet

Uddevalla gymnasieskola övergår från och med imorgon tisdag den 3 november till distansundervisning för årskurs 2 nationella program. Detta gäller ej introduktionsprogrammen på Margretegärde samt gymnasiesärskolan.

Händer som skriver på tangentbordet till en laptop

Elever i årskurs 2 på Uddevalla gymnasieskola får distansundervisning från och med imorgon 3 november.

Åtgärden sker för att minska mängden elever inom skolan.

Det är framförallt inom kollektivtrafiken och skolans allmänna utrymmen som behov nu finns utifrån skärpta råd för Västra Götalandsregionen, VGR.

Åtgärden innebär att cirka 1000 elever av gymnasieskolans 3000 elever kommer att omfattas av distansundervisning.

Distansundervisningen sker utifrån skolans ordinarie schema, lärarna arbetar i skolan och leder undervisningen via digitala verktyg.

Distansundervisning för årskurs 2 gäller fram till 24 november såvida inte ett annat beslut fattas.

Mer information om skolans åtgärder och arbete med att minska risk för smittspridning av corona

För mer information, kontakta
Stefan Einarsson, gymnasiechef, telefon 0522-69 68 53

Roger Ekeroos, ordförande barn och utbildningsnämnden, telefon 0522- 69 70 85

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00