Hälle förskola tillfälligt stängd 2-4 november

Från och med måndag 2 november till och med onsdag 4 november är Hälle förskola tillfälligt stängd. Anledningen är att delar av personalen testats positivt för covid -19. Stängningen genomförs för att hindra ytterligare smittspridning.

barnhand som ritar på ett papper, pennor intill

Barnen som går på Hälle förskola placeras i alternativ förskola under tisdag och onsdag. Information har gått ut till vårdnadshavare via lärplattformen Vklass.

Beslutet om stängning togs av barn- och utbildningsnämndens ordförande Roger Ekeroos i samråd med förvaltningschef och smittskydd Västra Götaland.

- Vi sätter in de åtgärder nu som bedöms få bäst effekt med det uppkomna läget och är beredda att agera ytterligare om det skulle behövas, säger Roger Ekeroos.

Under den tillfälliga stängningen av förskolan testas all personal för att smittspåra och säkerställa att inte fler i personalen är smittade. Storstädning genomförs i hela förskolan.

Frågor och svar coronaviruset, för barn och elever

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00