Nästa steg för nya skolor i Ljungskile och Skäret

Uddevalla kommun planerar att bygga nya förskolor och skolor i södra Uddevalla i samverkan med Hemsö som arbetar med samhällsfastigheter. Att hitta ny lämplig plats för Hälle förskola har varit avgörande för att komma vidare i arbetet med att bygga om Ljungskileskolan.

Ljungskile

Kommunstyrelsen tog 28 oktober beslut om att projekten Ljungskileskolan och skola vid Skäret går vidare till förstudiefas i samverkan med Hemsö. Beslut togs också om att gå vidare till programfas för nya Hälle förskola.

Gällande Skäret så pågår ett detaljplanearbete och nyligen hölls dialog med berörda i området inför det samråd som planeras i början av 2021. För om- och nybyggnation av Ljungskileskolan så har projektet vid sin uppstart varit beroende av nästa steg i arbetet med nybyggnation av Hälle förskola.

Ljungskileskolan och skola vid Skäret går nu in i en förstudiefas vilket innebär att verksamhetskrav, volymstudier, markanvisningar och ekonomiska ramar arbetas fram.

Arbetet med Hälle förskola har kommit lite längre och tar steget in i programfasen vilket innebär att projektkalkyler, villkor och avtal fastställs inför projektering.

Preliminär tidsplan för färdigställande av skolorna:

  • Hälle förskola klar tidigast 2023
  • Ljungskileskolan är under bearbetning
  • Skola vid Skäret klar tidigast 2026

Läs mer om nya förskolor och skolor i Ljungskile, Råssbyn och Skäret och hur Uddevalla satsar på investeringar i välfärden i samverkan med Hemsö.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00