Uddevalla vuxenutbildning övergår delvis till distansundervisning

Undervisningen vid Uddevalla vuxenutbildning övergår delvis till distansundervisning från och med torsdag 5 november. Anledningen är att minska risken för smittspridning av covid -19.

En kille sitter vid en laptop med block och penna intill, man ser bara armarna på honom.

Från torsdag 5 november övergår Uddevalla vuxenutbildning delvis till distansundervisning.

Detta gäller fram till och med 24 november.

Praktiska moment kommer att ske på plats i vuxenutbildningens lokaler, men i mindre grupper. Även laborationer samt stöd till elever som är i behov av handledning i sina studier, kommer att ske på plats.

Alla möten mellan personal kommer att ske på distans.

Beslutet om undervisning delvis på distans är fattat av barn- och utbildningsnämndens ordförande Roger Ekeroos i samråd med vuxenutbildningens chef Ulf Larsson. 

Under onsdag 4 november är all undervisning inställd, med vissa undantag. Undervisningen återupptas torsdag 5 november.

För mer information, kontakta

Ulf Larsson, chef Uddevalla vuxenutbildning, telefon 0522-69 75 21

Roger Ekeroos, ordförande barn- och utbildningsnämnden, 0522-69 70 85

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00